Pembangunan Masjid Agung IAIN Pekalongan

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dalam rangka terwujudnya sarana dan prasarana kampus yang representatif, dalam waktu dekat IAIN Pekalongan akan membangun Masjid Agung di kampus 2 IAIN Pekalongan. Kepanitian pembangunan masjid ini …